Опште информације о упису

Поштовани кандидати,

Добродошли на Информациони систем Школског центра Удружења научних и стручних преводилаца Србије.

За потврђивање статуса полазника Школског центра потребно је да доставите документацију наведену у наставку текста.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УПИС:

  1. ПРИЈАВА (ПРЕУЗЕТИ СА САЈТА И ПОПУНИТИ)
  2. ФОТОКОПИЈА ДИПЛОМЕ ШКОЛСКЕ СПРЕМЕ
  3. ДОПИС ПРАВНОГ ЛИЦА(допис прилажу лица која шаље правно лице на овај вид усавршавања, а која имају високу, вишу или средњу стручну спрему. Допис мора да садржи назнаку да ли трошкове школарине Семинара плаћа полазник или правно лице)
  4. ФОТОКОПИЈА ЛИЧНЕ КАРТЕ
  5. ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ (фотокопија)
  6. ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ ВЕНЧАНИХ, уколико је промењено презиме након издавања дипломе школске спреме (фотокопија)

* Фотокопије не морају да буду оверене.

Упис полазника почиње 01.08.2016. године.


Пријаву за упис можете попунити електронским путем, а након извршеног уписа сву неопходну документацију треба да доставите поштом на адресу:

Удружење научних и стручних преводилаца Србије

Школски центар

11000 Београд

Кичевска 9

или лично, доласком у Удружење научних и стручних преводилаца Србије сваким радним даном од 8:00 16:00 сати.

Заинтересовани кандидати за упис на Једногодишњи семинар које фирме упуте на стручно оспособљавање треба да доставе попуњен образац, као и сву преосталу предвиђену документацију у року од 8 дана од дана потврђивања пријема Вашег захтева Школском центру.

У Београду, 01.08.2016. ШКОЛСКИ ЦЕНТАР


(Још нема тема за дискусију на овом форуму)