Информације о упису на Једногодишњи семинар за научне и стручне преводиоце, судске преводиоце и тумаче

Кандидати заинтересовани за упис на Једногодишњи семинар своје пријаве подносе електронским путем, а након извршеног уписа сву неопходну документацију треба да доставе поштом на адресу:

  Удружење научних и стручних преводилаца Србије

  Школски центар

  11000 Београд

  Кичевска 9

или лично, доласком у Удружење научних и стручних преводилаца Србије сваким радним даном од 8:00 16:00 сати.Школски центар - преводилачка школа


Приликом регистрације, кандидат за упис може одабрати један од три могућа начина похађања наставе и то:

   - традиционални модел, где се настава одвија традиционалним путем, суботом од 12 сати у Школском центру Удружења научних и стручних преводилаца Србије, Кичевска бр. 9;

   - учење на даљину (engl. Distance learning) дописним путем [Више детаља ...]

   - електронско учење (engl. E-learning) је намењено кандидатима који су спречени да похађају традиционалну наставу, али и свим другим полазницима који желе да студирају на овакав начин. Одабиром ове могућности, полазник семинара похађа наставу електронским путем (на даљину), а своје предиспитне обавезе обавља применом MOODLE система за електронско учење. Студенти који испуне предиспитне обавезе полажу завршни испит за сваки од предмета предвиђених планом и програмом Удружења научних и стручних преводилаца Србије. (Ускоро ...)Право на упис имају


- кандидати са завршеним филолошким или другим факултетом
- апсолвенти филолошког факултета
- кандидати које упуте фирме на усавршавање, са стеченим високим, вишим или средњим образовањем. Образац за упућивање на стручно усавршавање можете преузети овде.

Предавачи на семинару су универзитетски професори, стручњаци за дате области.
Вежбе писменог и усменог превођења држе чланови Удружења, судски преводиоци и преводиоци са дугогодишњим искуством.